توبی هاینس وظیفه کارگردانی سریال Rogue One را بر عهده گرفت

توبی هاینس وظیفه کارگردانی سریال Rogue One را بر عهده گرفت
تونی گیلروی تصمیم گرفت تا دیگر وظیفه کارگردانی سریال Rogue One را بر عهده نداشته باشد و حالا توبی هاینس وظیفه کارگردانی این سریال را بر عهده گرفته است.