تنها میراث ثبت جهانی تهران در یونسکو کجاست؟

تنها میراث ثبت جهانی تهران در یونسکو کجاست؟
کاخ گلستان یکی از جاهای دیدنی تهران است در فهرست میراث یونسکو به ثبت رسیده و به‌لطف معماری زیبا، محلی ایدئال برای عکاسی و ثبت تصاویر فوق‌العاده زیبا به شمار می‌رود