تناقض‌گویی درباره تخریب خانه استاد مشکاتیان/‏ماجرای ثبت ملی خانه

مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی در نیشابور درباره تخریب خانه زنده یاد پرویز مشکاتیان متناقض صحبت می‌کنند. برخی از ثبت ملی خانه خبر می‌دهند و برخی دیگر از عدم ثبت آن.

نوشته تناقض‌گویی درباره تخریب خانه استاد مشکاتیان/‏ماجرای ثبت ملی خانه اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.