تمام اجراهای «اپرای متروپولیتن» تا سال آینده لغو شد

به دنبال تداوم بحران شیوع کرونا، تمام اجراها در تالار «اپرای متروپولیتن» نیویورک تا یک سال آینده لغو شد.

نوشته تمام اجراهای «اپرای متروپولیتن» تا سال آینده لغو شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.