تعداد بازیکنان Microsoft Flight Simulator از مرز یک میلیون نفر فراتر رفت

تعداد بازیکنان Microsoft Flight Simulator از مرز یک میلیون نفر فراتر رفت

بازی شبیه‌ساز پرواز با هواپیمای Microsoft Flight Simulator از زمان انتشار خود در حدود دو هفته پیش، آمار بسیار خوبی را در بحث تعداد بازیکنان فعال به خود اختصاص داده است.