تصویر فاش شده از بازی لغو شده Star Wars 1313 شخصیت اصلی آن را نشان می‌دهد

تصویر فاش شده از بازی لغو شده Star Wars 1313 شخصیت اصلی آن را نشان می‌دهد

تصویری از بازی Star Wars 1313 که ساخت آن چندین سال پیش لغو شد، منتشر شده است که نشان می‌دهد Boba Fett، بانتی هانتر معروف شخصیت اصلی بازی بوده است.