تصویر جلد کمیک ترسناک و تک قسمتی Web of Venom: Empyre’s End منتشر شد

تصویر جلد کمیک ترسناک و تک قسمتی Web of Venom: Empyre's End منتشر شد

الکس گارنر اخیرا تصویر ترسناکی را برای کمیک تک قسمتی Web of Venom: Empyre’s End طراحی کرده که خدای سیمبیوت‌ها یعنی نال را به‌طرز وحشتناکی در مرکز این تصویر قرار داده است.