تصویر جلد قسمت اول کمیک The Witcher: Fading Memories رونمایی شد

تصویر جلد قسمت اول کمیک The Witcher: Fading Memories رونمایی شد
شرکت دارک هورس کمیکس اخیرا تصویری از جلد قسمت اول سری کتاب کمیک The Witcher: Fading Memories منتشر و در ادامه تاریخ شروع انتشار این مجموعه جدید را هم اعلام کرد