تصویر جدید Marvel’s Avengers ظاهر ثور را نشان می‌دهد؛ تایید نمایش جدید بازی

تصویر جدید Marvel’s Avengers ظاهر ثور را نشان می‌دهد؛ تایید نمایش جدید بازی

حساب کاربری توییتر بازی Marvel’s Avengers به‌تازگی تصویری را منتشر کرده که ظاهر ساده کاراکتر ثور را در بازی نشان می‌دهد.