تصویر تازه فیلم Zack Snyder’s Justice League بن افلک را در لباس شوالیه تاریکی نشان می‌دهد

تصویر تازه فیلم Zack Snyder's Justice League بن افلک را در لباس شوالیه تاریکی نشان می‌دهد

زک اسنایدر تصویر جدیدی از نسخه‌ی Snyder Cut فیلم Justice League منتشر کرد که بن افلک را در لباس شوالیه‌ی تاریکی نشان می‌دهد.