تصویری قدیمی و خاطره انگیز از اولین فیلم رنگی تاریخ سینمای ایران

تصویری قدیمی و خاطره انگیز از اولین فیلم رنگی تاریخ سینمای ایران

نوشته تصویری قدیمی و خاطره انگیز از اولین فیلم رنگی تاریخ سینمای ایران اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.