تصویری از گریم هادی حجازی‌فر در نقش شهید مهدی باکری

تصویری از گریم هادی حجازی‌فر در نقش شهید مهدی باکری

نوشته تصویری از گریم هادی حجازی‌فر در نقش شهید مهدی باکری اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.