تصویری از گریم خاص مهران احمدی در «وانتافه»

تصویری از گریم خاص مهران احمدی در «وانتافه»

نوشته تصویری از گریم خاص مهران احمدی در «وانتافه» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.