تصویری از متین ستوده با تجهیزات کامل ضد کرونایی در شهر

تصویری از متین ستوده با تجهیزات کامل ضد کرونایی در شهر

نوشته تصویری از متین ستوده با تجهیزات کامل ضد کرونایی در شهر اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.