تصویری از فاطمه معتمدآریا و سعید آقاخانی روی پوستر «بنفشه‌آفریقایی»

تصویری از فاطمه معتمدآریا و سعید آقاخانی روی پوستر «بنفشه‌آفریقایی»

نوشته تصویری از فاطمه معتمدآریا و سعید آقاخانی روی پوستر «بنفشه‌آفریقایی» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.