تصاویر جدید Microsoft Flight Simulator ما را با دنیای زیبای بازی آشنا می‌کند

تصاویر جدید Microsoft Flight Simulator ما را با دنیای زیبای بازی آشنا می‌کند

شرکت مایکروسافت تصاویر زیبایی از بازی Microsoft Flight Simulator منتشر کرد که بخش‌های مختلف بازی در طول شب‌وروز را نشان می‌دهند.