تصاویر جدیدی از محیط‌ها و گنگ‌های بازی Cyberpunk 2077 منتشر شد

تصاویر جدیدی از محیط‌ها و گنگ‌های بازی Cyberpunk 2077 منتشر شد

به‌دنبال پخش سومین قسمت از برنامه Night City Wire، تصاویر جدید بازی Cyberpunk 2077 منتشر شد که محیط‌ها و گنگ‌های بازی را نشان می‌دهد.