تصاویری از گنجینه داود رشیدی در موزه سینما

تصاویری از گنجینه داود رشیدی در موزه سینما

نوشته تصاویری از گنجینه داود رشیدی در موزه سینما اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.