تصادف بسیار شدید خواننده مشهور پاپ با سه فوتی در شهر تبریز

تصادف بسیار شدید خواننده مشهور پاپ با سه فوتی در شهر تبریز

نوشته تصادف بسیار شدید خواننده مشهور پاپ با سه فوتی در شهر تبریز اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.