تشریح آخرین وضعیت جسمی استاد شجریان

در اطلاعیه ای دوم منتشر شده از سوی بیمارستان جم آخرین وضعیت استاد محمدرضا شجریان تشریح و اعلام شد.

نوشته تشریح آخرین وضعیت جسمی استاد شجریان اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.