تریلر ژاپنی Ghost of Tsushima شخصی‌سازی قهرمان داستان را نشان می‌دهد

تریلر ژاپنی Ghost of Tsushima شخصی‌سازی قهرمان داستان را نشان می‌دهد

به‌تازگی تریلر کوتاهی از بازی Ghost of Tsushima منتشر شده که شخصی‌سازی‌های جین، قهرمان داستان، را نشان می‌دهد.