تریلر نسخه دسترسی زودهنگام Baldur’s Gate 3 بخش‌هایی از داستان را نشان می‌دهد

تریلر نسخه دسترسی زودهنگام Baldur's Gate 3 بخش‌هایی از داستان را نشان می‌دهد

نسخه Early Access بازی Baldur’s Gate 3 در دسترس قرار گرفته است و نزدیک به ۲۵ ساعت گیم‌پلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.