تریلر روز عرضه Marvel’s Avengers نبردها و اتحاد انتقام جویان را نشان می‌دهد

تریلر روز عرضه Marvel's Avengers نبردها و اتحاد انتقام جویان را نشان می‌دهد

اسکوئر انیکس چندی پیش تریلر روز عرضه بازی Marvel’s Avengers را منتشر کرد که در جریان آن شاهد نبردها و اتحاد انتقام جویان هستیم.