تریلر روز عرضه بسته الحاقی Greymoor بازی The Elder Scrolls Online در دسترس قرار گرفت

تریلر روز عرضه بسته الحاقی Greymoor بازی The Elder Scrolls Online در دسترس قرار گرفت

به‌تازگی بسته الحاقی Greymoor بازی The Elder Scrolls Online در دسترس قرار گرفت و کاربران در آن با Dark Heart of Skyrim مواجه خواهند شد.