تریلر جدید Crash Bandicoot 4: It’s About Time به نمایش محتوای دمو بازی می‌پردازد

تریلر جدید Crash Bandicoot 4: It’s About Time به نمایش محتوای دمو بازی می‌پردازد

تریلر جدیدی از Crash Bandicoot 4: It’s About Time منتشر شده است که بازیکنان را با محتوای نسخه دموی بازی آشنا می‌کند.