تریلر جدید فیلم No Time to Die آخرین ماموریت جیمز باند را نشان می‌دهد

تریلر جدید فیلم No Time to Die آخرین ماموریت جیمز باند را نشان می‌دهد
سرانجام تریلر جدیدی از فیلم No Time to Die منتشر شد که جیمز باند با متحدانی جدید قرار است دربرابر یک دشمن خطرناک قرار بگیرد.