تریلر جدید فصل دوم سریال His Dark Materials از شروع جنگ بزرگ خبر می‌دهد

تریلر جدید فصل دوم سریال His Dark Materials از شروع جنگ بزرگ خبر می‌دهد
شبکه HBO و BBC هر یک با انتشار تریلرهایی جدید از فصل دوم سریال His Dark Materials، به شروع جنگ بزرگ در فصل دوم این سریال اشاره دارند