تریلر جدید سریال Helstrom رازهای تاریک خانواده هلستروم را نشان می‌دهد

تریلر جدید سریال Helstrom رازهای تاریک خانواده هلستروم را نشان می‌دهد
شبکه هولو تریلر جدیدی از سریال Helstrom منتشر کرده است که تصاویر بیشتری از اتفاقات این سریال متفاوت و نسبتا ترسناک را نشان می‌دهد