تریلر جدید بازی Crusader Kings III قابلیت مستعمره کردن را نشان می‌دهد

تریلر جدید بازی Crusader Kings III قابلیت مستعمره کردن را نشان می‌دهد
پارادوکس اینتراکتیو ویدیویی جدید از بازی استراتژی Crusader Kings III منتشر کرده است که در آن شاهد قابلیت مستعمره کردن دیگر کشورها هستید