تجمع حسینی اهالی فرهنگ و رسانه در فضای باز فرهنگسرای رسانه

تجمع حسینی اهالی رسانه در قالب ویژه «کآرام جان می‌رود» از ششم تا دهم محرم در فضای باز فرهنگ‌سرای رسانه برگزار می‌شود.

نوشته تجمع حسینی اهالی فرهنگ و رسانه در فضای باز فرهنگسرای رسانه اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.