تبلیغات درون برنامه‌ای EA Sports UFC 4 موجب نارضایتی کاربران شده است

تبلیغات درون برنامه‌ای EA Sports UFC 4 موجب نارضایتی کاربران شده است

الکترونیک آرتز بعد از گذشت چند هفته از زمان انتشار بازی UFC 4 تبلیغات درون برنامه‌ای را در این بازی برقرار کرده که این امر نارضایتی طرفداران را به‌دنبال داشته است.