تاریخ اکران فیلم Monster Hunter دوباره تغییر یافت

تاریخ اکران فیلم Monster Hunter دوباره تغییر یافت

زمان اکران فیلم Monster Hunter به کارگردانی پل دبلیو. اس. اندرسون باری دیگر با تغییر برنامه‌ی زمانی اکران تعدادی از آثار سینمایی شرکت سونی تغییر کرد.