تاریخ انتشار بسته Heart of Deimos بازی Warframe مشخص شد

تاریخ انتشار بسته Heart of Deimos بازی Warframe مشخص شد
در جریان رویداد Tennocon 2020 تاریخ انتشار بسته الحاقی جدید بازی Warframe به‌نام Heart of Deimos مشخص شد و تریلری هم از یکی از شخصیت‌های جدید بازی منتشر شد