تاریخ انتشار بازی Far Cry 6 با انتشار تریلری مشخص شد [Ubisoft Forward 2020]

تاریخ انتشار بازی Far Cry 6 با انتشار تریلری مشخص شد [Ubisoft Forward 2020]
طبق وعده قبلی استودیوی یوبیسافت در رویداد مخصوص خود تحت عنوان Ubisoft Forward از تریلر رسمی معرفی بازی Far Cry 6 رونمایی کرد