بیژن پیرنیا درگذشت

نخستین گوینده برنامه کودک و خردسال رادیو ایران در اثر سکته قلبی و سرطان درگذشت.

به گزارش ایلنا، بیژن پیرنیا از بازنشستگان بانک مرکزی، فرزند داوود پیرنیا، مؤسس برنامه‌های پنجگانه گل‌ها و برنامه کودک رادیو در دهه ۳۰ و ساکن نوشهر بود که  در اثر سکته قلبی و عوارض ناشی از سرطان که سال‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کرد در تهران درگذشت.