بیلی کروداپ در حال مذاکره برای حضور در فیلم The Flash است

بیلی کروداپ در حال مذاکره برای حضور در فیلم The Flash است
بیلی کروداپ در حال مذاکره با برادران وارنر برای بازی در نقش هنری آلن در فیلم The Flash است. او پیش از این نیز قرار بود این نقش را در فیلم فلش بازی کند