بچه های عشایر در «عصرجدید» غوغا کردند | ویدئو

بچه های عشایر در «عصرجدید» غوغا کردند | ویدئو

نوشته بچه های عشایر در «عصرجدید» غوغا کردند | ویدئو اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.