بهنوش طباطبایی در کنار «کیهان کلهر» در پشت صحنه کنسرت این نوازنده سرشناس

بهنوش طباطبایی به دیدن کنسرت کیهان کلهر نوازنده شناخته شده و بین المللی موسیقی ایران نشست.

طباطبایی با انتشار این عکس نوشت: وقتى او را روى صحنه در حالى میبینم که انگار با صداى کمانچه یا سه تار پله پله راهى را تا ملاقات خدا میسازد و یا وقتى پشت صحنه منش او را با کوچک و بزرگ میبینم که خود را فروتنانه معرفى میکند در دلم شعفى طلوع میکند که نور به چشمانم میدواند…شعفى از این که سرزمین من چنین هنرى مردى دارد که جهان در برابرش به حق تعظیم میکند. به قول دوستى اگر جهان دقیقه اى سکوت میکرد و ساز کلهر را میشنید چه بندها که از دل مردم گشوده میشد…
سرش سبز و روزگارش پر گل……