بهنوش بختیاری جلوی دوربین «ماتیک مخملی»

بهنوش بختیاری جلوی دوربین «ماتیک مخملی»

نوشته بهنوش بختیاری جلوی دوربین «ماتیک مخملی» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.