بنیان‌گذار بلیزارد شرکت جدید خود با نام Dreamhaven را تأسیس کرد؛ تایید کار روی ۲ پروژه

بنیان‌گذار بلیزارد شرکت جدید خود با نام Dreamhaven را تأسیس کرد؛ تایید کار روی ۲ پروژه

مایک مورهایم با تأسیس Dreamhaven قصد سرمایه‌گذاری و مشاوره به استودیوهای دیگر را دارد.