بعد از مرگ بتمن، چه کسی ثروت بروس وین را دریافت می‌کند؟

بعد از مرگ بتمن، چه کسی ثروت بروس وین را دریافت می‌کند؟

جوکر اخیرا نشان داد که یک سری اطلاعات بسیار شخصی و خاص از بروس وین در دست دارد که می‌تواند کلیدی برای نقشه‌های تاریک رویداد «جنگ جوکر» باشد.