بسته الحاقی The Four Relics of Rivellon بازی Divinity: Original Sin 2 منتشر شد

بسته الحاقی The Four Relics of Rivellon بازی Divinity: Original Sin 2 منتشر شد

در جریان رویداد Guerrilla Collective، استودیو لرین بسته الحاقی جدید Divinity: Original Sin 2 را با نام The Four Relics of Rivellon معرفی کرد.