بسته الحاقی Delirium بازی Path of Exile برای کامپیوتر منتشر شد

بسته الحاقی Delirium بازی Path of Exile برای کامپیوتر منتشر شد

کاربران Path of Exile روی پی سی هم‌اکنون می‌توانند بسته الحاقی جدید این بازی را با نام Delirium تجربه کنند.