بسته الحاقی جدید Saumurai Shodown کاراکتر بازی For Honor را به بازی آورد

بسته الحاقی جدید Saumurai Shodown کاراکتر بازی For Honor را به بازی آورد

کاربران بازی Samurai Shodown در جریان محتویات کاراکتر پس دوم بازی، هم‌اکنون می‌توانند کاراکتر واردن از بازی For Honor را تجربه کنند.