بزرگ‌ترین مجموعه نمایش تئاتر ایران کجاست؟

بزرگ‌ترین مجموعه نمایش تئاتر ایران کجاست؟
تئاتر شهر تهران از معروف‌ترین بناهای فرهنگی در تهران است و به جرات می‌توان آن را را مهم‌ترین ساختمان فرهنگی در حوزه نمایش دانست