بزرگترین پل غیرخودرویی خاورمیانه کجاست؟

بزرگترین پل غیرخودرویی خاورمیانه کجاست؟
پل طبیعت که به‌عنوان یکی از نمادهای پایتخت شناخته می‌شود، بزرگترین پل غیرخودرویی خاورمیانه و نخستین پل غیرخودرویی ایران است