برگزاری نمایشگاه D23 دیزنی یک سال به تعویق افتاد

برگزاری نمایشگاه D23 دیزنی یک سال به تعویق افتاد

طرفداران نباید سال آینده انتظار انتشار خبرهایی از «جنگ‌های ستاره‌ای» و «مارول» را در نمایشگاه D23 داشته باشند؛ زیرا برگزاری آن به سال ۲۰۲۲ موکول شده است.