بررسی مشخصات فنی کارت‌های گرافیک جیفورس انویدیا RTX 3090 RTX 3080 و RTX 3070

بررسی مشخصات فنی کارت‌های گرافیک جیفورس انویدیا RTX 3090 RTX 3080 و RTX 3070

نسل جدید کارت‌های گرافیکی رده گیمینگ شرکت انویدیا معرفی شدند. مشخصات و ویژگی‌های جدید نسل آمپر در مقایسه با نسل قبلی چیست و چگونه ارزیابی می‌شود؟