بررسی رویارویی آمپر با کنسول های نسل بعدی و کارت های گرافیک RDNA 2

بررسی رویارویی آمپر با کنسول های نسل بعدی و کارت های گرافیک RDNA 2

قیمت‌های وسوسه کننده‌ و جهش راندمان در نسل جدید آمپر انویدیا سوالات زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. چرا انویدیا قیمت‌ها را تا این حد رقابتی تعیین کرد و رقیب واقعی انویدیا کیست؟