بررسی تغییرات فصل چهارم از چپتر دوم Fortnite

بررسی تغییرات فصل چهارم از چپتر دوم Fortnite

اپیک فصل چهارم از چپتر دوم فورتنایت را پنجشنبه ۶ شهریور ماه در دسترس قرار داد و شاهد یک کراس‌اور بزرگ میان فورتنایت و مارول هستیم.